வியாழன், 6 நவம்பர், 2014

STRUGGLE:போராடுகிறது

Moral power in favour of good force
Stained Knife for Evil
Louder,Knife!


நியாயத்துக்காக அறச்சக்தி
அநியாயத்துக்காக துருப் பிடித்த கத்தி
கத்தி கத்தி!

2 கருத்துகள்: