வியாழன், 13 நவம்பர், 2014

யாவும் தந்ததிந்த தீயும் காற்றும்: Everything created by Air & Fire dust.

மறைபொருள் காட்டி நிற்பாய்
மனதில் சுடர் ஏற்றி நிற்பாய்
செஞ்சுடர் பரிதி!


Some words are giving meaning with out saying
some moments are lighting our minds with out moving
CORE OF LIFE.

2 கருத்துகள்: