திங்கள், 24 நவம்பர், 2014

images only not useful more than that:மாயா மோகினி

Stars visible only in nights
Lightning visible always to eyes
meagre attraction of sights.கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒளிப்புள்ளிகள்
கண்ணுக்குத் தெரிகின்ற ஒளி மின்னல்கள்
பா(ர்)வைக் கவர்ச்சி!.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக