வியாழன், 27 நவம்பர், 2014

HURRICANE AND TYPHOON: ஊழிப் பாட்டு

Strong hurricane dashing the ship in the mid of  ocean
sufficient Wind helping the ship to travel
Life of Wind.கப்பலை அலைக்கழிக்கிறது
கப்பலை அலை மேல் செலுத்துகிறது
உயிர்க் காற்று!

1 கருத்து: