ஞாயிறு, 7 டிசம்பர், 2014

எதிர் துருவங்கள் OPPOSITE POLES


Money power and noble service is
attracts and against each other
still how many steps?1:8=18.?


பொருள் பலமும் சேவை குணமும்
ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்தபடி எதிர்த்தபடி
எத்தனை படி?1:8.=18?


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக