திங்கள், 22 டிசம்பர், 2014

அரு மருந்து.Great Medicine

Your prayer is with boundary
But boundary less space is real feast

whatever boons have!

எல்லைக்குள் கடவுளை நீ வணங்கு
எல்லையற்ற விசும்பே பெருமருந்து

வரம் இருந்து(ம்)!


2 கருத்துகள்: