திங்கள், 26 செப்டம்பர், 2016

இரண்டுள் Choose with in Two

Money need to human to lead life But to God Mercy
Mercy gives wealth will not gives mercy
Image result for human needs money to lead life

Choose with in...
Image result for human needs money to lead life
மனிதர்க்குப் பொருள் இறைக்கு அருள்
அருள் பொருள் கொடுக்கும் கெடுக்கும்

Image result for human needs money to lead lifeImage result for human needs money to lead life
உனக்கெதுவென!...

வெள்ளி, 16 செப்டம்பர், 2016

Run Don't stop ஓடிக் கொண்டே இரு

In-active force is called static/Sivam
Tsunami and natural calamities called Rudram
Image result for tsunami and Ruthra thandavam nature causes
Dances of Nature.

Image result for tsunami and Ruthra thandavam nature causes

செயலற்ற கடவுள் நிலை சிவம்
ஊழி நடம் புரிந்தால் ருத்ரம்
Image result for tsunami and Ruthra thandavam nature causes

சுனாமியும் எரிமலையும்.

பந்த்லூரு (பெங்களூரு) அரசியல் தீ Bengaluru political Fire

 First culprit is in Delhi
Second culprit is in Chennai

Image result for bengalureu burns

Others nearer to us

Image result for bengalureu burns
முதல் குற்றவாளி டில்லியில்
இரண்டாம் குற்றவாளி சென்னையில்

Image result for bengalureu burns
மற்றோர் நம்மருகே.