வெள்ளி, 16 செப்டம்பர், 2016

பந்த்லூரு (பெங்களூரு) அரசியல் தீ Bengaluru political Fire

 First culprit is in Delhi
Second culprit is in Chennai

Image result for bengalureu burns

Others nearer to us

Image result for bengalureu burns
முதல் குற்றவாளி டில்லியில்
இரண்டாம் குற்றவாளி சென்னையில்

Image result for bengalureu burns
மற்றோர் நம்மருகே.

2 கருத்துகள்: