செவ்வாய், 30 மே, 2017

பிரேமம் Love

A white Cat in Green field
A black Cat in the Field of Want
Image result for a white cate in green field
make a line

Image result for a white cat in green field

பச்சைக் காட்டில் வெள்ளைப் பூனை
இச்சைக் காட்டில் கறுப்புப் பூனை\
Image result for a white cate in green field
கச்சு கட்டு.

வெள்ளி, 19 மே, 2017

peak form :உச்சி உச்சம்

One day hitting with wind
Other day Mosquito bite


Related image

Meditation?

Image result for meditation


ஒரு நாள் காற்றால் அடிக்கச் செய்கிறாய்
மறு நாள் கொசுவை கடிக்கச் செய்கிறாய்


Related image

தியானம்?


Related image

வியாழன், 18 மே, 2017

Drunkards குடிமகன்கள்.

Justify everything /all
with a reason out
Related image
Dust Bins solid soil

Image result for drunkards justice

எதுக்கும் ஒரு நீதி சொல்கிறார்
எதையும் ஒரு காரணம் காட்டி
 Image result for drunkards justice
மண்ணாங்கட்டி

சனி, 6 மே, 2017

Maya Images பொய்யுரு காண்

birth and Death are two sides of
Same coin- realize it.
Image result for virtual images
Nothing is constant


Image result for virtual images
நிதம் இறந்து படுதல் காண்
இருப்பு மெய்யன்றறி
Related image
நிலை(யா)மை

Related image

புதன், 3 மே, 2017

மாரி மாறி... Goddess of Mari to Rain seasonal changes.mind changes

Economic progress of society
in the form of beauty to destruction

Image result for abnormal changes

abnormalcyRelated image


பொருளாதாரக் கண் பா(ர்)வை
அழகியல் வடிவுடன் அழிவில்
Image result for abnormal changes
(அ)கோரம்