வெள்ளி, 19 மே, 2017

peak form :உச்சி உச்சம்

One day hitting with wind
Other day Mosquito bite


Related image

Meditation?

Image result for meditation


ஒரு நாள் காற்றால் அடிக்கச் செய்கிறாய்
மறு நாள் கொசுவை கடிக்கச் செய்கிறாய்


Related image

தியானம்?


Related image

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக