சனி, 6 மே, 2017

Maya Images பொய்யுரு காண்

birth and Death are two sides of
Same coin- realize it.
Image result for virtual images
Nothing is constant


Image result for virtual images
நிதம் இறந்து படுதல் காண்
இருப்பு மெய்யன்றறி
Related image
நிலை(யா)மை

Related image

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக