ஞாயிறு, 18 மார்ச், 2018

KAVIGNAR THANIGAI 56: கவிஞர் தணிகை : 56


sons are like mother mix
With father response
Related image
life style:Honey from Hills.
Image result for hill honey
பிறந்தேன் அம்மா போல் கருப்பா
சிவந்த அப்பாவா பொறுப்பா
Image result for hill honey
மலைத் தேன்...

செவ்வாய், 6 மார்ச், 2018

வாழ்வழி தத்துவம்...changed as Philosophy

Lenin and Tamil Periyar
Are not in statue
Related image
But in Philosophy
Image result for periyar

சிலையில் இல்லடா லெனின்
உருவில் இல்லடா பெரியார்
Related image
சிறுவனே மூச்!

Related image