திங்கள், 24 பிப்ரவரி, 2014

மழையின் ரீங்கார இசை

குடை தலை மீது இருந்தது
மழை குடை மீது இசைத்தது

இயைந்திருந்தோம் நேரம்!

புதன், 12 பிப்ரவரி, 2014

அது தான் வாழ்க்கை.

தூக்க முடியாவிட்டாலும் தூக்கிதான் ஆகவேண்டும்
தூங்க முடியாவிட்டாலும் தூங்கிதான் ஆகவேண்டும்


எதிர்பாரா(த) சேர்(க்)கை