வெள்ளி, 16 செப்டம்பர், 2016

Run Don't stop ஓடிக் கொண்டே இரு

In-active force is called static/Sivam
Tsunami and natural calamities called Rudram
Image result for tsunami and Ruthra thandavam nature causes
Dances of Nature.

Image result for tsunami and Ruthra thandavam nature causes

செயலற்ற கடவுள் நிலை சிவம்
ஊழி நடம் புரிந்தால் ருத்ரம்
Image result for tsunami and Ruthra thandavam nature causes

சுனாமியும் எரிமலையும்.

2 கருத்துகள்: