வியாழன், 6 அக்டோபர், 2016

அபாய விளைச்சல் results of Danger

with the growth of age,loving Children grows
There is chance to think as Children abductor
Image result for beautiful childrenWith growth of beard and mustache with want

Image result for beautiful children

வயதேற ஏற குழந்தைகளை அதிகம் பிடிக்கிறது
பிள்ளை பிடிப்பவனாக நினைத்து விடக் கூடாது

Image result for beautiful children

தாடியும் ஆசைமீசையும்.

2 கருத்துகள்: