புதன், 1 ஆகஸ்ட், 2012

எப்படி தெரிந்து கொள்வது?/எப்படி தெரிந்து கொல்வது?


வந்திருப்பது இராமனா? இராவணனா?
பத்து தலை இல்லையே; பற்றுதலும் இல்லையே!
சந்தேகமா? தியாகமா? வேஷமா?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக