திங்கள், 30 செப்டம்பர், 2013

மாறாக் க(வி)தை கள்

மெதுவாகப் போகிறவர் விரைந்து போகிறார்
விரைவாகப் போகிறவர் மெதுவாகப் போகிறார்
முயலாமை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக