சனி, 7 ஜூலை, 2018

put off the milky thinking stove burner: நினைவுப் பால் அடுப்பை அணை

Fountain spreads splash
water can't able to off it
Related image
Loads of Work...

Related image


பொங்கிப் பொங்கி வழிகிறது
பொறுமை நீர் தெளித்தும் அடங்காது
Related image
பணிச் சுமை.

Related image


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக