திங்கள், 30 ஜனவரி, 2017

மெய்த் தவ கற்பிதங்கள் Learning Methods of penance by Duplicacy and myths

You are veteran to see whole unit fully
So; You don't have partiality visions

Lie images


Related image

முழுக்கப் பார்க்கத் தெரிந்த உனக்கு
மூன்றாம் பிறை நாலாம் பிறை ஏது?

பொய்யுரு!

2 கருத்துகள்: