புதன், 25 ஜனவரி, 2017

Really unbelievable: நீயாய் நானாய்....

Really unbelievable How could it be
Even Earth shape was in Suspicion
Image result for really unbelievable
True lies
Lie Trues.
Related image

நம்ப முடியாத எத்தனையோ வாழ்வில்
உலகம் உருண்டையென்பதேகூட‌
Related image
பொய்யாய் மெய்யாய்...
Image result for really unbelievable

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக