வியாழன், 26 ஜனவரி, 2012

ரோஜாவும் அர்ச்சனையும்


எப்போதாவது தெரியும்  வானவில்
காட்சிக்கு ஏங்கித் தவிக்கும் மனசு
மீட்சியும் சேர்க்கையுமின்றி!

2 கருத்துகள்: