வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

இரு விதை இலை தாவரம்...Two seeded plant

Nobody planted and planned for it
naturally starts growing
Image result for no boundaries spreads to space
No boundary spreads to space

Image result for no boundaries spreads to space


விதைக்காத விதைகளின் முளைகள்...
 தாமாக முளைத்த தப்புச் செடி
Image result for no boundaries spreads to space
அத்து விட்டு வெளி...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக