செவ்வாய், 13 டிசம்பர், 2016

வாய்தா...go today and come tomorrow

Nature's unhappiness
Chennai's un- ethics
Image result for varda cyclone at chennai

Varda

Image result for varda cyclone at chennai
இயற்கைக்கே பிடிக்கவில்லை
சென்னையின் செயல்கள் அடுக்கவில்லை
Image result for varda cyclone at chennai
வார்தா
Image result for varda cyclone at chennai


Image result for varda cyclone at chennai

2 கருத்துகள்: