வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

How these seeds are growing with out sowing? எப்படி முளைக்கிறது இப்படி எல்லாம்?


She and He are Family Heads
Peculiar Love not possible to explain
Image result for thrust of new taste
To attain new thrust of taste

Image result for thrust of new taste


அவள் தாயார்தான் அவன் தந்தைதான்
 இருவருமே தயார்தான்
Image result for thrust of new taste

பெறாததை பெற

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக