வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

எப்போதும் எப்படியும்...By always


Always responsibilities are not easy
But its yields good results
Image result for always responsibilities are not easy
Even in rights
Image result for always responsibilities are not easy

கடமை செய்வது கஷ்டம்தான்
பலன் நுகர்வு இஷ்டம்தான்

Related image
உரிமையுள்
Related image

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக