வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

இது விற்பனைக்கு அல்ல‌ It is not for sale

Two circles makes a New third Circle
It is like Mirage, and Myth
Related image
Imaginary

Related image


இரு வட்டத்திலிருந்து மீறல் புது வட்டம்
மூன்றாம் வட்டம் மாய வட்டம்
Related image
கற் பனை எட்டும்

Related image

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக