வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

போர் மீறல்கள் exceeding war rules

with the nature of 5 Natural sources
exceeds boundary and try to reach
Image result for different birds
Two flowers out of fencing.

Image result for distance is doesn't matter

ஐம்பூதங்களின் இயல்பான வாசத்துடன்
எல்லை தாண்டி     எட்டப் பார்க்கும்
 Image result for different birds

வேலி மீறிய மலர்கள்
Image result for two flowers out of two different fencing


Image result for two flowers out of two different fencing

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக