திங்கள், 8 ஏப்ரல், 2019

LIFE SPAN CIRCLE வாழ்வுச் சுழி வட்டம்

Life folds its tails
Pairs goes with parallel lines
Related image

Tail with Sword in Life
Image result for  human folds its life in times
வாழ்க்கை வாலை சுருட்டுகிறது
சேர்க்கை இணை கோடாகிறது

Image result for  human folds its life in times
வாலும் வாளும் வாழும்!
Image result for  human folds its life in times

Related image


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக