திங்கள், 8 ஏப்ரல், 2019

INDIAN ELECTION இந்தியத் தேர்தல்

Related image

மனித ஆயுளில் ஒரு மகத்தான திருவிழா!
மறுபடியும் பூக்கும் ஒரு  ஜனநாயகப் பெருவிழா!


விழா விழா கன கனா

Related image

Very big celebration in the lifespan of humanity
Indian Democracy Celebration blooming again
Image result for election 2019
Celebrations Celebrations with Dreams

2 கருத்துகள்: