வெள்ளி, 19 அக்டோபர், 2012

இது வேறு கூட்டல்


இரண்டும்  ஒன்றாவதில்லை
ஒன்றுடன்  ஒன்று  சேர்வதுமில்லை
இரண்டு  மூன்றானது!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக