திங்கள், 21 நவம்பர், 2011

நன்றி (சொல்வது)


  நன்றி (சொல்வது)

  போதும் நிறுத்து என்பதற்கா?
  உள்ளார்ந்த பறை சாற்றலின் வெளிப்பாடா?
  கூட்டவும் கழிக்கவும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக