செவ்வாய், 22 ஜனவரி, 2013

தலை குனிந்து நிற்கிறது


அனைவர்க்கும் ஒளி கூட்டி
வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும்
தெரு விளக்கு.

1 கருத்து: