புதன், 10 ஜூலை, 2013

அஞ்சுவதும் கெஞ்சுவதும் கொஞ்சுவதும்

எத்தனை எத்தனை உலகங்கள்?
எத்தனை எத்தனை இதயங்கள்?
ஒன்றுக்கொன்று!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக