வியாழன், 23 ஜனவரி, 2014

ந ன் று எது தீ து?

நாயுருவி கூட நன்றாய்த்தான் பூக்கிறது
தாழையில் நாகம் மோகம் கொண்டிருக்கிறது

என்றாலும் ஒன்றாமோ?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக