வியாழன், 8 மே, 2014

இரண்டு உச்சம் மீதம் எச்சம்

வங்கம் தந்த தங்கப் பு(தை)யல்
அக்கினி நட்சத்திர வேணில் தாக்கம் தகர்த்த
இயற்கைப் பயல்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக