வியாழன், 25 செப்டம்பர், 2014

Learning is Education not knowing Literacy.கற்பதே கல்வி படிப்பதல்ல


Telling to Read;Reading to tell,
Reading to keep;Though Reading we didn't care
Read and learn by step by step to change.


படிக்கச் சொல்கிறோம்; படித்துக் கொள்கிறோம்
படித்துச் சொல்கிறோம், படித்து(க்/ம்) கொல்கிறோம்
படி, படி, படிப்படியாக!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக