ஞாயிறு, 6 செப்டம்பர், 2015

பிணவறைக்குள் In Mortuary


Only one drop to desert
edge of a garlend


Smell of Money

பாலையில் ஒரு துளி
மாலையின் ஒரு நுனி

பணம் மணம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக