செவ்வாய், 24 நவம்பர், 2015

Tsunami & undouse fire ஆழிப் பேரலையில் ஒரு அணுவாய் ஊழித்தீக் காலத்தில் ஒரு மணித்துகளாய்...

Infinite births and deaths
happens continuously:Where We?

Tsunami,People Explosion...
எத்தனை உயிர்கள் போயின?
எத்தனை உயிர்கள் ஆயின?

சுனாமி மக்கள்பெருக்கம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக