வியாழன், 28 ஜனவரி, 2016

சிந்தி ,சிந்தி விடாதே! Think about it and Don't waste splash it.

You are like our Tamil's support letter
If it separates there is no shape and life
Like loss of your wealth.


தமிழ் துணை எழுத்தாய் நீ
பிரிந்தால் உயிரும் உருவுமின்றி
பொருள் பிரித்தால்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக