திங்கள், 12 பிப்ரவரி, 2018

காலக் கால்கள் TIME

with in 25 finish College
After 50 I am going
Related image
No time limit to learn

Image result for no time limit to learn

கால் ஏஜில் காலேஜ் போவார் கோடி
முக்கால் ஏஜில் காலேஜ் போகிறேன் டாடி
Image result for no time limit to learn
வயது பழுது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக