புதன், 9 மே, 2018

shadow of peepal tree/shadow of Governments.அரசின் நிழல்

You growed very tall and
living more than centuries
 Related image
peepal tree / people's Government.
Image result for peepal tree in tamil

வளர்ந்து விட்டாய் நெடிதுயர்ந்து
வாழ்கிறாய் காலங்கடந்து
Image result for peepal tree in tamil
அரசு மரம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக