திங்கள், 8 அக்டோபர், 2018

தனம் தரும் கல்வி தரும்....

Where I can hide my writings>
Where I can hide my words?
Image result for best seeds never fails
best seeds never fails...
Image result for best seeds never fails
எழுத்தை எங்கே ஒளித்து வைப்பது?
சொற்களை எப்படி சுருக்கி வைப்பது?
Related image
க(வி)தை (க)விதை

Image result for best seeds never fails

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக