புதன், 17 ஆகஸ்ட், 2011

பாரை ஆளு(ம்) ஆளைப் பார்.நாட்டின் பெரிய முதியோர் இல்லம்:
இந்தியப் பாராளுமன்றம்.
அட கிருஷ்ணா!

1 கருத்து: