திங்கள், 26 மார்ச், 2012

205 கோடி சாதனை


பிரதீபா பாடீலின் உலகச் சுற்றுலாச் சாதனையும்
இந்திய மக்களின் வேதனையும் சோதனையும்
கட்டுச் சோற்றில் எலிக் குஞ்சு.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக