திங்கள், 21 ஜூலை, 2014

naming as a curse:அவ(ள்) மானப்படுத்துகிறார்

Its an path of world birth,and birth of world language
Its an Life's base,But named
As to curse,birth entrance of human.

உலக வழி, தாயின் மொழி
வாழ்வின் ஆதார(ம்)
பேர் சொல்லி! குறி!.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக