ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட், 2014

FIND YOURSELF,FIND THE TRUTH:உன்னையே நீ அறிவாய்!

Parents tells good to children
Is this is Government telling and doing bad?
Find yourself!


செய் தக்கதை சொல்வார் பெற்றவர்
செயத் தகாததை சொல்வது அரசா?உண்மையை நீ அறியாய்,அறிவாய்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக