புதன், 27 ஆகஸ்ட், 2014

GOD/ALMIGHTY:கடவுள்

EVERY THING WILL BE OCCURS
GOD WILL GIVES US,
HAPPY/SORROWஎல்லாம் இருக்கும் இருக்கும்
அல்லா கொடுக்கும் கொடுக்கும்
துன்பம் இன்பம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக