செவ்வாய், 28 ஜூலை, 2015

சந்தம் இல்லாமல் No rhythm of life and tunes

Where India moves and goes
Gold prices are fell down day by day
Dr.A.P.J fell down in the midst of speech

Silent volumes.தங்கம் விலை சரிய சரிய
கலாம் உயிர் பிரிய பிரிய

சத்தம் இல்லாமல்!கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக