ஞாயிறு, 28 பிப்ரவரி, 2016

எம்.எல்.ஏ,எம்.பி,மந்திரிகாள்:"M.L.A;M.P;Ministers and People representatives:

Water,Soil,Air,Sky All Polluted
Earth became Burial yards
that is Mettur(Salem Dt.Tamil Nadu,St.India)
புழுதியூர், புகையூர்,மாசூர் புவி
மண் யாவுமே யாகி சுடு காட்டூர்
மேட்டூர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக