சனி, 6 பிப்ரவரி, 2016

உயிரில்லாமல்..With out life

Earth beauty is with water bonds
Flower quality is with Honey being


But With out You!நீர்நிலையுடன் நிலம் அழகு
தேனுடன் பூ அழகுநீ இல்லாமல்?

2 கருத்துகள்: